Usvajanje sabiranja algebarskih izraza upotrebom slikovnih reprezentacija


Gordana Stankov
A method of teaching basic algebraic operations in elementary school is presented.