Jedan način približnog računanja dekadnih logaritama


Djoko G. Marković
Some hints for approximate evaluation of decade logarithms.