Jedan Karakteristični Primjer Poliformnog Rješavanja Konstruktivnog Zadatka u Nastavi Matematike Srednje Škole


Djoko G.,Marković


Several approaches to solving a geometrical construction problem are presented.