Jedan zadatak sa kompleksnim brojevima


Jelena,Gajić, Sandra,Kosić-Jeremić


Three proofs of a problem involving complex numbers are given.