Jedna zanimljiva jednakost u trouglu i njene posljedice


Šefket,Arslanagić, Alija,Muminagić


A few relations in a triangle are derived, involving its circumcircle, orthocenter and angles.