Poboljšanje jedna geometrijske nejednakosti u pravouglom trouglu


Šefket Arslanagić


An inequality involving the hypothenuse and the altitude of a rightangled triengle is proved.