Neki karakteristični primjeri primjene kombinovanog poliformizma u nastavi matematike srednje škole


Djoko G. Marković


Various proofs (both algebraic and geometrical) of the basic mean value inequalities are given.