Praktično testiranje programskih klasa zasnovano na proveri ograniqenja


Siniša Vlajić ,Bojan,Tomić


A practical procedure for functional testing of program classes, intended for students is presented.