Neki karakteristični primjeri primjene geometrijskog poliformizma u nastavi matematike srednje škole


Đoko G. Marković


Several ways of proving additional formulas in trigonometry are presented.