Olimpijski Zadatak. Jedno Dobro Rešenje iz Matematičke Radionice


Zoran Vasiljević


A new soultion of a problem on palyndroms from the International olympiad in informatics is given.