O Kocikličnoj četvorki Tačaka


Dragoljub_S. Jović


Proofs of Simson's and Ptolemaus theorems are given.