Obrada Nejednačina u Osmom Razredu Osnovne škole


Rade Kozar


A way of teaching about solving inequalities in the 8th grade is presented.