Jedan Postupak Razvijanja Funkcije u Stepeni Red. Sumiranje Stepenih Redova


Branko SaviŠ


A way of deriving formulas concerning potential series is presented.