50 Godina od Prvog Kongresa i Osnivačke Skupštine Saveza Društava Matematičara i Fizičara Jugoslavije


Bogoljub Stanković


This is a report on the 50th anniversary of the First Congress of Yugoslav Mathematicians and the founding assembly of the Union of Societies of Mathematicians and Physicists of Yugoslavia.