Neka Iskustva s Poluprogramiranim Proveravanjem Znanja u Univerzitetskoj Nastavi


Milivoje_G. LaziŠ


Author's experience with semi-programable evaluation of univeraity student's knowledge is presented.