Jedan Način Izvođenja Obrasca za Rešavanje Kubne Jednačine


Predrag Radinović


A way of deducing formula for solving the qubic equation is presented.