O Nekim Manje Uobičajenim Načinima Predstavljanja Statističkih Podataka


Vesna Jevremović


Some unusual ways of presenting statistical data for high schools are given.