Prve impresije o korišćenju čet botova, alata i pretraživača na bazi AI: Chatgpt, Perplexity i ostali – mogućnosti i problemi upotrebe


Aleksandra Fostikov
U svetu koji je već zakoračio u Doba Imaginacije, eru koja se neposredno nastavlja na Digitalno doba, uspon upotrebe novih tehnologija doveo je do pojave ne samo augementovane i virtuelne realnosti i ubrzanog razvoja robotike, već i do skoka u razvoju veštačke inteligencije, čiji obrisi se jasno naziru i u najnovijem modelu ChatGPT kompanije OpenAI, koji je postao dostupan javnosti u otvorenom pristupu 30. novembra 2022. godine. Već do 4. decembra 2022. smatra se da je imao milion korisnika. Dana 12. februara samo na temu ovog modela postoji već preko 250 naučnih članaka objavljenih najvećim delom u formi pretprinta na portalima poput Academia.edu, ResearchGate, pa i Arxiv, a svoje mesto našao je i u eminentnim časopisima poput Ekonomista i Forbsa, među ostalima. Ime ovog AI bota osvanulo je u hiljadama naslova dnevnih novina, pa i u domaćoj Politici, a u kontinuitetu se javlja i u svakodnevnim izveštajma iz različitih oblasti koji se publikuju i na elektronskim dnevnim portalima. Takođe, vesti o istom stekle su značajan broj sledbenika kao i sam AI na društvenim i poslovnim mrežama poput LinkedIn. Sa obzirom da je ovo početak novog doba kako za brojne nauke, tako i za samu civilizaciju rad je podeljen u tri dela. Shodno navedenom, u prvom delu pažnja je posvećena ranim impresijama o korišćenju ovog modela i njegovim mogućnostima, u drugom dosadašnjoj analizi njegove primene i njegovim uticajima, dok su u trećem sagledane njegove moguće primene u digitalnoj humanistici, arhivistici i muzeologiji. Dodatno, kako su se u međuvremenu pojavili i prvi pretraživači zasnovani na korišćenju ovog modela, skrenuta je pažnja i na njihove mogućnosti. Rad je napisan na osnovu do sada publikovane građe i članaka, kao i testiranju ovog modela i njemu srodnog pretraživača.