Osnivači Nacionalnog centra za digitalizaciju / Founders:

Matematički fakultet / Mathematical faculty

Studentski trg 16, Beograd

Matematički institut SANU / Mathematical Institute

Kneza Mihaila 35, Beograd

Arheoloshki institut SANU / Archaeological Institute

Kneza Mihaila 35, Beograd

Narodna biblioteka Srbije / National Library

Skerlićeva 1, Beograd

Narodni muzej / National Museum

Trg Republike 1a, Beograd

Arhiv Srbije / Archive of Serbia

Karnegijeva 2, Beograd

Zavod za zaštitu spomenika kulture /
Institute for the protection of the cultural monuments of the Republic of Serbia

Božidara Adžije 11, Beograd

Jugoslovenska kinoteka / Yugoslav Film Archive

Kosovska 11, Beograd

 

Izdavač / Publisher:

Matematički fakultet / Mathematical faculty, Belgrade

 

Časopis izlazi dvaput godišnje, početkom i sredinom godine. Godišnja pretplata iznosi 4000 dinara (70 evra) i uključuje dva štampana primerka časopisa. Pretplatu uplatiti na račun broj 40806-603-0-14856, Matematički fakultet, Beograd, s naznakom (svrha uplate) “Za Pregled NCD”. O izvršenoj uplati obavestiti redakciju e-poštom na adresu ncd@matf.bg.ac.yu. Autori svoje radove treba da shalju na adresu:

Profesor Žarko Mijajlović
(za “Pregled NCD”)
Matematički fakultet
Studentski trg 16
11000 Beograd
odnosno na e-adresu: ncd@matf.bg.ac.yu.

The journal is published twice a year, at the beginning and at the middle of the year. The year subscription amounts 4000 Din. (70EU). Subscription should be paid (in Dinars) on the account 40806-603-0-14856, Matematički fakultet, Beograd, with note “For NCD Review”. The subscriber should send an e-mail notice about payment to the journal office ncd@matf.bg.ac.yu. Authors should send their manuscripts to:

Professor Žarko Mijajlović
(for “NCD Review”)
Matematički fakultet
Studentski trg 16
11000 Beograd
and to: ncd@matf.bg.ac.yu.

Ovo je poseban broj s radovima saopštenim na simpozijumu Digitalno očuvanje kulturne baštine održanom 16. i 17. septembra 2003. godine u Borovecu, Bugarska, a u okviru rada Međunarodnog kongresa koji su organizovali Matematičko društvo jugoistočne Evrope i Institut za matematiku i informatiku Bugarske akademije nauka.

 

This is special volume with papers presented at the symposium Digital Preservation of Cultural Heritage, 16–17 September 2003, Borovets, Bulgaria, held within the frameworks of the International Congress organized by MAthematical Society of SouthEastern Europe (MASSEE) and the Institute of Mathematics and Informatics of the Bulgarian Academy of Sciences (http://www.math.bas.bg/massee2003/)