Predlog Nacionalnog Standarda Opisa Pokretnih Kulturnih Dobara


Zoran Ognjanović , Tamara Butigan-Vučaj , Bojan Marinković


Ovim člankom predstavljamo predlog nacionalnog standarda za opis pokretnih kulturnih dobara u Srbiji. Ovaj predlog je napravljen od strane Nacionalnog centra za digitalizaciju uz podršku Nacionalnog komiteta UNESCO za digitalizaciju. Ovaj standard treba da garantuje interoperabilnost između podataka koji potiču iz različitih izvora, te kompatibilnost s fnajčešće korišćenim međunarodnim standardima