Glavni urednik / Editor in chief:

Žarko Mijajlović


Tehnički urednik / Technical editor:

Dragan Blagojević


Redakcija / Editorial Board:

Žarko Mijajlović, Matematički fakultet
Zoran Ognjanović, Matematički institut SANU
Dragan Blagojević, Matematički institut SANU
Miomir Korać, Arheoloshki institut SANU
Tamara Butigan-Vučaj, Narodna biblioteka
Neda Jevremović, Narodni muzej
Aleksandar Radoš, Arhiv Srbije
Siniša Temerinski, Zavod za zaštitu spomenika kulture
Dragan Dimitrijević, Jugoslovenska kinoteka
Želimir Novaković, Muzej grada Beograda