Procijena uspješnosti matematičko-humanističkog časopisa MAT-KOL, ISSN 0354-6969 (p), 1986-5228 (o) poslije 20 godina od osnivanja?


Daniel A. Romano
Proteklo je dvadeset godina od osnivanja matematičkog i metodičkog časopisa MAT-KOL (Banja Luka), Matematički kolokvijum, ISSN 0354-6969 (p), ISSN 1986-5228 (o). Grupa banjalučkih matematičara osnovala je ovaj časopis s namjerom da bude podsticaj akademskoj zajednici matematičara, nastavnika matematike i istraživača matematičkog obrazovanja u nas, u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, studioznijim bavljenjem nastavom matematike da uočavajući probleme u matematičkoj učionici ima medij u kojem se mogu eksponirati promišljanja o uočenim problemima i nuditi prihvatljiva rješenja za te probleme. U broju XV(2)(2009) publikovana je informacija povodom 15 godina od osnivanja ovog časopisa. Povodom dvadesetog volumena ovog časopisa izvršena je kritićka analiza koncepcije, izgleda, sadržine i uredjivačke politike izdanja za brojeve XVI (1)(2010) - XX(3)(2014). Sačinjen je spisak svih autora čiji su tekstovi publikovani u tom periodu, dat pregled nivoa značajnosti publikovanih radova. Na kraju, ali po važnosti na prvom mjestu, procjenjena je uspješnost u dosezanju planiranog cilja.