Računanje vrijednosti i kompozicije trigonometrijskih i ciklometrijskih funkcija pomoću Pitagorinog teorema


Bernadin Ibrahimpašić, Selma Kapić
Često je potrebno izračunati vrijednost izraza oblika $\sin(\arccos x)$, $\cos(\arcsin x)$, $\operatorname{tg}(\arcsin x)$, ... za zadanu vrijednost $x$. U ovom članku ćemo pokazati kako se računa vrijednost ovakvih izraza pomoću Pitagorinog teorema.