Резултати пријемног испита на Машинском факултету у Бањој Луци, одржаног 02.07.2012.


Даниел А. Романо
У овом тексту је направљена анализа установљених образовних нивоа у математици свршених средњошколаца посредством пријемног испита на Машинском факултету у Бањој Луци. Индерификована је математичка писменост тестираних кандидата у домeнама аритметике, алгебре, геометрије и скупова. Код тестираних кандидата није могла бити регистрована присутност логичких алата већ само неких скромнијих математичких вјештина.