O jednoj teoremi Iz geometrije


Dragoljub Milošević, Borisav Simić
Dajemo još sedam dokaza teoreme o pravilnom sedmouglu. We give seven new proofs of a theorem for the regular septagon.