O jednoj algebarskoj nejednakosti


Dragoljub Milošević
U radu su data dva dokaza jedne generalizacije Nesbittove nejednakosti. In this paper two proofs are given for the generalization of Nesbitt's inequality.