Razli\v cite metode dokazivanja jedne teoreme u geometriji


Šefket Arslanagić, Dragoljub Milošević
U radu je dato jedanaest raznih dokaza jedne teoreme iz geometrije koja se odnosi na pravilni petougao. In this paper we give eleven different proofs of one geometric theorem for the regular pentagon.